لینک مستقیم(مقاله بررسی بیماریهای دستكاه گوارش (مری و ...))

مری و بیماری های آن دستگاه گوارش (GI) از دهان شروع می شود كه مری بعد از آن قرار گرفته است. مری ارتباط دهنده دهان و معده است، كه معده اولین جای هضم غذا است. لذا كار آن انتقال غذا از دهان به معده است. مری به 2طریق انجام وظیفه می كند 1- Passiv (غیرفعال)مقاله بررسی بیماریهای دستكاه گوارش (مری و ...)|40277262|lur1913913|مقاله بررسی بیماریهای دستكاه گوارش مری,دانلود مقاله بررسی بیماریهای دستكاه گوارش,آشالازی,اسكلرودرمی ,بیماری های UES ,بیماری های دستگاه گوارش,پریستالتیسم,دستگاه گوارش ,دیابت شیرین,فامیلیال هپیر كلسترولی,فیزیولوژی مری ,مری و بیماری های آن ,مقاله درباره بیماری های دستگاه گوارش
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان مقاله بررسی بیماریهای دستكاه گوارش (مری و ...) را مشاهده می نمایید.

مری و بیماری های آن

دستگاه گوارش (GI) از دهان شروع می شود كه مری بعد از آن قرار گرفته است. مری ارتباط دهنده دهان و معده است، كه معده اولین جای هضم غذا است. لذا كار آن انتقال غذا از دهان به معده است.

مری به 2طریق انجام وظیفه می كند 1- Passiv (غیرفعال) ¬ كه با استفاده از نیروی ثقل انجام می شود. 2- active (فعال) ¬ در شرایط غیرایستاده (مثل خوابیدن)- در بعضی از شرایط این وظیفه active مری بیشتر مشاهده می شود و آن در شرایط استفراغ است كه به هر صورت محتویات GI باید خارج شود و به بیرون هدایت گردد. لذا مری یك عضو passive نیست بلكه active است.

از نظر جنین شناسی مری foregut به وجود می آید، در كنار این f.g جوانه ریه وجود دارد كه ریه از آن به وجود می آید. لذا این مجاورت مری و ریه به خاطر منشأ مشترك جنینی آنهاست.

حضرت مهدی (عج) «به راستی كه علم ما بر اوضاع شما احاطه دارد و هیچ چیز از احوال شما بر ما پوشیده نیست».

فیزیولوژی مری:

اولین وظیفه ی مری در انتقال غذا این است كه محتویات دهان را به داخل خود انتقال دهد (در دهان غذا تحت تأثیر عملكرد اختیاری شما است و بعد از فرو بردن غذا دیگر از اختیار ما خارج است).

Deglu tation: مكانیسمی غذا بدون اینكه وارد نای شود از دهان به مری منتقل شود. این مكانیسم تحت كنترل مركز بلع بوده، مركز بلع در مغز قرار دارد و كلیه فرامین كه ناشی از حضور غذا در دهان است از طریق اعصاب زوج 7-9-10-12-5 به عنوان اعصاب آوران به مغز آمده و در ساقه مغز (مركز بلع) موارد الیته شده و در هم آمیخته می شود سپس این اطلاعات از طریق اعصاب و ابران (C12 C10 C7 C5 C3 C2 C1) به ناحیه حلق و حنجره آمده و به آن دستور می دهد كه عمل Deglutation را شروع كند.

بیماری ها

dysphagie ¬ هرگونه اشكال در انتقال غذا از دهان به معده- (هر گونه احساس ناخوشایند ناشی از حضور یا عبور غذا در طول مری)

transfer dysphagia= بیماری های UES

نحوه بیان مریض درt.d: 1- وقتی غذا می خورم دچار سرفه می شوم: در واقع فرامینی كه باید اپی گلوت روی گلوت را بپوشاند وجود ندارد. لذا فرد دچار سرفه و حتی گاهی سیانوز به علت آسپیراسیون مواد به داخل ریه.

2- وقتی غذا می خورم به جای انتقال غذا به معده غذا از بینی بیرون می آید (nasal regurgitation): زبان با حركات خود غذا را به ته حلق می راند و فشار زیادی را در ته حلق ایجاد می كند. اگرUES شل شود غذا به مری انتقال می یابد و اگر اختلال در UES وجود داشته باشد به جای اینكه غذا به مری منتقل شود، از بینی بیرون می آید.


مطالب دیگر:
📌تحقیق در مورد شهرستان نطنز 📌تحقیق در مورد شهرك يا آتي شهر(تغييرشكل يك مكان مدني) 📌تحقیق در مورد شورش 📌تحقیق در مورد شيرين سازي گاز ترش 📌تحقیق در مورد شيوه هاي گرمايش خورشيدي 15 ص 📌تحقیق در مورد شکافهای فرهنگی و تمدنی در ایران 📌تحقیق در مورد صفاریان 5ص 📌تحقیق در مورد صنعت ساختمان و ساختمان سازي 16 ص 📌تحقیق در مورد صنعتی شدن گاو داری 7ص 📌تحقیق در مورد طراحي و پياده سازي و مدیریت بانکهای اطلاعاتی 83 ص 📌تحقیق در مورد طرز كار اسيلوسكوپ 10 ص 📌تحقیق در مورد طراحی مسیر ربات متحرک 36 ص 📌تحقیق در مورد طلاق از دیدگاه اسلام 📌تحقیق در مورد عثمانيان ازبيابانگردي تا امپراتوري 10 ص 📌تحقیق در مورد عكس اشخاص در طول تاريخ 📌تحقیق در مورد عصر اطلاعات 14 ص 📌تحقیق در مورد عصر علم 14 ص 📌تحقیق در مورد علایم بیماری سرخک 📌تحقیق در مورد علم رياضي 12ص 📌تحقیق در مورد عملكرد ما از ابتداي جنگ تا امروز 10 ص 📌تحقیق در مورد عمروبن عاص 9ص 📌تحقیق در مورد غالب 📌تحقیق در مورد فرایند تولید 📌تحقیق در مورد فشار 16 ص 📌تحقیق در مورد فشارخون بالا